Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

tulimka
6234 eeb6 500
tulimka
0064 388b 500
Reposted fromkjuik kjuik viaro-koko ro-koko
tulimka
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny. 
http://www.wysokieobcasy.pl/dzien_kobiet/1,144045,17277485,Dziesiec_sposobow__by_zyc_z_sensem.html
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaro-koko ro-koko
2017 c0b0 500
Reposted fromheylola2 heylola2 viaro-koko ro-koko
tulimka
Reposted fromshakeme shakeme viaro-koko ro-koko
tulimka
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viaro-koko ro-koko
7495 0372

lotrlockedwhovian:

Why have I never seen this in my 14 years in the fandom?

tulimka
Claude Monet 1923
Reposted fromvaporous vaporous viaro-koko ro-koko
tulimka

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaro-koko ro-koko
tulimka
7799 e805 500
Reposted fromveryrude veryrude viaro-koko ro-koko
2174 4c7f 500

polish-vintage:

28th april 1970, Warsaw, Polish girls are preparing huge flowers for International workers’ day celebrations.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaro-koko ro-koko
tulimka
6818 36cf 500
Reposted frompesy pesy viaro-koko ro-koko
tulimka
3203 cdc5
Reposted fromlafrog lafrog viaaalices aalices
tulimka
5501 f8db 500
Reposted frompsyfluffy psyfluffy viaaalices aalices
tulimka
8076 e3d9
Reposted fromfelicka felicka vianatioszka natioszka
tulimka
1925 bcc7
tulimka
tulimka
6540 e613
Reposted fromcichystuKot cichystuKot vianatioszka natioszka
tulimka
Reposted fromshakeme shakeme vianatioszka natioszka
tulimka
5785 d058
Reposted fromSpookie Spookie viatirelesrideaux tirelesrideaux
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl